Nieuws!, John Richardson komt naar Belgie voor zijn eerste concert ' The Climate Change of the Heart! ' 

Dit zal de eerste keer zijn dat john Richardson voor een solo optreden naar Belgie komt. 


De Klimaatverandering van het Hart!


Het laatste nieuws uit de UK is van drummer John Richardson!

John zal binnenkort zijn eerste concert geven in Belgie. De naam van de show is gaan heten, Climate Change of the Heart! De inhoud van dit concert is het veranderen van het climaat.Er moet iets gaan gebeuren, en iedereen kan hier aan mee helpen. Geef het door aan iedereen die u kent, Dit speciale concert kunt u ook bijwonen. Het optreden vindt plaats op 4 April a.s. De gegevens kunt u terug vinden op de poster!
Laat iedereen meedoen om de aarde en het climaat te veranderen, want samen staan wij sterk!

 

The latest news from the UK comes from drummer John Richardson!
John will soon give his first concert in Belgium. The name of the show is called, Climate Change of the Heart! The content of this concert is changing the climate. Something has to happen, and everyone can help with this. Pass it on to everyone you know. You can also attend this special concert. The performance takes place on April 4 a.s. The data can be found on the poster!
Let everyone participate to change the earth and the climate, because together we are strong!